reeënopvang westerwolde

De reeën in de opvang proberen wij zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving te verzorgen.

 

ANBI

De Reeënopvang Westerwolde is een ANBI stichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe te handelen bij een hulpbehoevende ree of reekalfje

OMDAT REEËN ZEER STRESSGEVOELIG ZIJN ALTIJD HET HOOFD AFDEKKEN MET EEN DONKERE DOEK

Aanrijding
Een aanrijding met een ree dient men altijd te melden bij 112. Vaak wordt dan vanuit de meldkamer de benodigde hulp geregeld. Dit kan per provincie verschillend zijn. Eventueel kan een dierenambulance worden ingeschakeld om het dier naar een dierenarts of opvangcentrum te brengen.

Ree te water
Als het dier er op eigen kracht niet uit kan komen, kan de brandweer of dierenambulance worden gebeld. Als de watertemperatuur niet heel laag is en ook de buitentemperatuur is redelijk, kan het ree op een rustig plekje worden neergelegd om bij te komen. Als het dier onderkoeld is (heel koude bek en poten) terstond naar een opvangcentrum vervoeren. Altijd eerst droogwrijven.
Vooral een reekalfje raakt snel onderkoeld.

Ree vast in hekwerk of gaas
Vooral de spijlenhekken zijn berucht. Reeën lopen zich hierin vast. 112 bellen. De brandweer kan het dier met speciale apparatuur bevrijden. Vervolgens hangt het van de ernst van de verwondingen af hoe verder moet worden gehandeld. Bij zeer lichte schaafwonden kan het dier weer worden vrijgelaten. Bij ernstige schaafwonden dient het ree eerst naar de dierenarts te worden gebracht voor behandeling en vervolgens naar een reeënopvangcentrum voor revalidatie.

Reeën die blijven liggen en niet weglopen
Het komt voor dat reeën “zomaar” blijven liggen en niet weglopen, zonder dat er uiterlijke verwondingen zijn. Het kan zijn dat er dan toch sprake is van inwendige verwondingen of ze zijn gewoon ziek. Deze dieren kunnen met een dierenambulance naar een opvangcentrum worden gebracht.

Dode moederreegeit
Als een zogende moederreegeit overlijdt, dient altijd in de omgeving te worden gezocht naar het achtergelaten reekalfje (kalveren). U kunt hiervoor eventueel contact opnemen met het dichtstbijzijnde reeënopvangcentrum. Of een reegeit zogend is kan gemakkelijk worden afgeleid uit de opgezette melkgevende tepels.

 

Verweesde reekalfjes
Deze moeten zo snel mogelijk naar een opvangcentrum worden gebracht.
GA NIET ZELF EXPERIMENTEREN MET VOEDING E.D. Reekalfjes hebben een speciale behandeling nodig.

 

IN ALLE BOVENGENOEMDE GEVALLEN IS HET RAADZAAM CONTACT OP TE NEMEN MET HET DICHTSTBIJZIJNDE REEËNOPVANGCENTRUM OM TE OVERLEGGEN HOE TE HANDELEN.